Beheer op locatie en beheer op afstand

Als voor uw huidige automatisering een fulltime of zelfs een parttime beheerder te veel van het goede is, maar u het beheer dat nodig is wel op een professionele manier wilt laten uitvoeren biedt PdeWildt Consultancy diverse opties. U kunt er b.v. voor kiezen om op één vaste dag in de week of maand een systeembeheerder in te huren.


Maar ook als u wel één of meerdere systeembeheerders in dienst heeft, kan het voorkomen dat er een tijdelijk capaciteitsgebrek is. Door ziekte, vakantie of door de uitvoering van een nieuw project. U wilt dan een partner onder handbereik hebben, die snel de weg weet binnen uw organisatie. Voor enkele weken op locatie, of om bijvoorbeeld 's morgens op afstand er voor te zorgen dat het systeem gegarandeerd klaar is voor de eerste gebruikers.

Of u kiest voor de preventieve onderhoud service. Dit is een gunstig geprijsde service waarbij van afstand op uw netwerk of server wordt ingebeld, bijvoorbeeld éénmaal per maand, waarbij de belangrijkste zaken van uw servers worden gecontroleerd. Hiervan wordt vervolgens een rapportage gemaakt waarin de bevindingen, trends en eventuele adviezen overzichtelijk gepresenteerd worden.
In enkele minuten weet u wat de status van uw centrale computersysteem is! 
Hieronder volgt een aantal items die op een AS/400 worden gecontroleerd en beoordeeld:

 • juiste werking van de back-up en de juistheid van de back-up procedure;
 • alle binnen de AS/400 controleerbare hardware- en software-componenten;
 • probleem logboek (Bij IBM aan te melden problemen, gevonden door het systeem);
 • systeem logboek (globale registratie van alle activiteiten binnen het systeem);
 • system Operators berichtenwachtrij (Berichten bestemd voor de operator);
 • tape statistieken (technische kwaliteitsweergave van de tape, tape utilisatie);
 • systeemwaarden die betrekking hebben op de performance van het systeem;
 • instellingen die betrekking hebben op de beveiliging;
 • niveau van het Operating System en de Program Temporary Fixes;
 • systeemprestatie (schijfbezetting en belasting, processor belasting, geheugen gebruik);
 • trends over systeemprestatie en bezetting.

 

Per keer zullen de volgende acties worden ondernomen:

 • rapportage met daarin de bevindingen van de controles en de beoordelingen en eventuele aanbevelingen;
 • opschoning van het systeem (spooled files, journals, irrelevante PTF files, tijdelijke bestanden etc.);
 • uitvoering werkzaamheden, voortvloeienden uit de rapportage, die in korte tijd kunnen worden uitgevoerd en die geen ongewenste neveneffecten op de werking van het systeem hebben.

Bij deze service krijgt u een gunstiger uurtarief dan bij de normale consultancy werkzaamheden, bovendien worden geen voorrijkosten gerekend! Daarnaast kunt u altijd rekenen op de steun en betrokkenheid van PdeWildt Consultancy.